Όροι χρήσης

Καλωσήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.filntisi-shop.gr Ο σκοπός της λειτουργίας της ιστοσελίδας filntisi-shop.gr είναι η λιανική πώληση μέσω του διαδικτύου.

Ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εταιρία ‘ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ’’ που εδρεύει στην οδό Ιερά Οδός 258 στην περιοχή Αιγάλεω Αθήνας, ΤΚ 12242. Το ΑΦΜ της εταιρίας είναι 999088325  και αρμόδια εφορία ΑΙΓΑΛΕΩ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρία είναι το 210 59 82 400 και το email επαφής είναι το eshop@filntisishop.gr

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τις συναλλαγές, τις αγορές, τις επιστροφές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την χρήση των δεδομένων της ιστοσελίδας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών του κάθε χρήστη.

Κατά την είσοδο σας ή την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα www.filntisi-shop.gr  θεωρείται ότι συμφωνείτε και δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν κείμενο και σε περίπτωση που διαφωνείτε ή διαφωνήσετε μελλοντικά με μέρος ή το σύνολο των όρων επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία.

Η ιστοσελίδα filntisi-shop.gr δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση παρά μόνο την δημοσιοποίηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την επισήμανση της ημερομηνίας τροποποίησης.

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αποτελείται από τα κείμενα, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα λογότυπα τα εμπορικά σήματα και το λογισμικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή η αναπαραγωγή και η χρήση (ολική ή μερική) του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Επιτρέπεται η αντιγραφή και η αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή (μόνο σε προσωπικό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος με δίκτυο υπολογιστών) του πληροφοριακού υλικού και των φωτογραφιών στην περίπτωση που προορίζεται για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

  1. Περιορισμοί Συμπεριφοράς και Χρήσης

Οι χρήστες υποχρεούνται:

Να μην δημοσιοποιούν υλικό ή γενικότερα οι πράξεις που διενεργούν, να μην επιφέρουν στην εταιρία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ποινική ή αστική ή διοικητική ευθύνη. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση παράνομου, ενοχλητικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, χυδαίου, άσεμνου, επιβλαβούς, ή οποιασδήποτε μορφής απαράδεκτου υλικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούν την σχετική Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κώδικες πρακτικής.
Να παρέχουν αληθή προσωπικά στοιχεία και στοιχεία παράδοσης των προϊόντων. Ο κωδικός (password) που δηλώνεται κατά την εγγραφή είναι μοναδικός και προσωπικός και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή του, θα πρέπει οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Σε περίπτωση δε, οποιαδήποτε αλλαγής των προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα.
Να μην αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υλικό και να μην αποθηκεύουν ή δημοσιοποιούν υλικό το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου.
Να μην δημοσιοποιούν υλικό το οποίο περιέχει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών.
Να μην δημοσιοποιούν συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διευθύνσεις εκτός του filntisi-shop.gr
Η εταιρία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί του δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση υλικού που δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες ή θεωρείται ότι θίγει τα συμφέροντα της. Επίσης για τους ίδιους λόγους είναι δυνατό να διαγραφεί υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες παρακαλούνται να μην προσπαθήσουν να επαναδημοσιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό.

Σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιας μη συμβατής πράξης ενός χρήστη, η εταιρία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση, τότε ο συγκεκριμένος χρήστης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό αυτό στην εταιρία.

  1. Περιορισμός Ευθύνης

Το ενημερωτικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας filntisi-shop.gr το οποίο αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο αντλείται από ίδιες πηγές και αφού επεξεργαστεί από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ αναρτάται στον δικτυακό τόπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα καλούνται οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα την filntisi-shop.gr ώστε να ελέγξει και να διορθώσει το υλικό.

3.1 Ελλείψεις διαθεσιμότητας

Το filntisi-shop.gr διαθέτει μία δυναμική προϊοντική γκάμα 10.000 κωδικών. Οι αποστολές των νέων παραγγελιών εκτελούνται μερικές εργάσιμες ημέρες μετά την καταχώρησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ανάλογα με την διεύθυνση και τη χώρα του παραλήπτη. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και περιόδους προσφορών ή εκπτώσεων μπορεί ο χρόνος να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από το συνηθισμένο. Στην περίπτωση που κάποια προϊόντα ενώ βρίσκονται αναρτημένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν διατίθενται λόγω γενικότερης έλλειψης των προμηθευτών ή κατάργηση της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή λόγω ανωτέρας βίας ή κακών καιρικών συνθηκών ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό να παραληφθούν από την filntisi-shop.gr, η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

3.2 Αδυναμία παροχής υπηρεσιών

Το filntisi-shop.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να είναι διαθέσιμες εντός των ωραρίων και των καθορισμένων χρονικών ορίων. Ωστόσο δεν λαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιαδήποτε υπηρεσίας που οφείλεται σε υπαιτιότητα των ταχυμεταφορικών εταιριών που συνεργάζεται, ή δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, ή του παρόχου διαδικτυακής φιλοξενίας ή του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών ή του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

3.3 Κακόβουλα λογισμικά

H filntisi-shop.gr χρησιμοποιεί επαγγελματικά εργαλεία και λογισμικά για την συνεχή – εικοσιτετράωρη – επιτήρηση και αποτροπή κακόβουλων λογισμικών από τον κώδικα του. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πιθανή μόλυνση από τέτοιου είδους λογισμικά του εξοπλισμού των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται κατά την σύνδεση σας στην ιστοσελίδα filntisi-shop.gr να έχετε εγκατεστημένο στον εξοπλισμό σας ένα έγκυρο και ενημερωμένο λογισμικό antivirus.

3.4 Αστική ευθύνη λόγω απώλειας κερδών

Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται αφορούν προϊόντα που προορίζονται για προσωπική χρήση. Το filntisi-shop.gr δεν αναλαμβάνει καμία αστική ευθύνη που οφείλετε σε απώλεια κερδών, ή απώλεια φήμης και πελατείας.

  1. Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας η εταιρία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στην ιστοσελίδα filntisi-shop.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση 128bit. Με αυτό τον τρόπο όλες οι συναλλαγές σας κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να υποκλαπούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Η εκτέλεση των ηλεκτρονικών πληρωμών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα γίνεται μέσω μεταφοράς σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας, και η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν διαχειρίζεται ή αποθηκεύει στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του πελάτη.

 

Καλάθι μου
Λίστα επιθυμιών
Πρόσφατα προβεβλημένα
Κατηγορίες